top of page
צור קשר

הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

במקרה ונתקלת באי התאמה, אשמח לשמוע ממך כדי שאוכל לשפר את האתר ולהתאימו לשימושך.

ניתן לפנות אלי בכל שאלה ובקשה:
יפעת מורן-ריינברג
טלפון: 052-4605010
מייל: ifat@imdigital.co.il

bottom of page